2/15

Nikon F2 Photomic/GN Auto Nikkor 45mmF2.8
FUJI FILM NEOPAN ACROS 100